March 21, 2023

Hướng dẫn chế tạo ngựa Xích Thố trong Chinh Đồ 1 Mobile

Bạn đang chơi Chinh Đồ 1 Mobile có muốn biết cách chế tạo ngựa Xích Thố hay không? Thực sự thì không khó đâu, Blog Kho game miễn phí đã làm một bài hướng dẫn ngay dưới đây, mơi các bạn tham khảo ngay nhé.

Tìm hiểu ngựa Xích Thốtrong Chinh Đồ 1 Mobile

Để có thể chế tạo ngựa Xích Thố bằng hữu phải đạt cấp 120.
Tiến hành chọn Mở Túi -> Rèn -> Ngựa -> Xích Thố.

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 1

Khi chế tạo ngựa cùng nguyên liệu sẽ cho ra ngựa với thông số giống nhau và một thuộc tính ngẫu nhiên (Sức Mạnh, Thể Chất, Tinh Thần, Trí Lực, Nhanh Nhẹn) được khoanh màu đỏ như trong hình.

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 2

Nếu may mắn bằng hữu có thể chế tạo được Xích Thố (Thần Thú) với thông số vượt trội.

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 3

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 4

Ngựa sau khi chế tạo có thể tách hoặc đấu giá, tách ngựa sẽ nhận lại bạc khóa.

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 5

[AdSense-A]

Hướng dẫn cách chế tạo ngựa xích thố

Về nguyên liệu chế tạo ngựa sẽ phụ thuộc vào cấp độ của nguyên liệu, cụ thể như sau:
8 Bí Ngân 7 100 Xích Thố Khải
8 Bí Ngân 6 50 Xích Thố Khải
8 Bí Ngân 5 20 Xích Thố Khải
8 Bí Ngân 4 10 Xích Thố Khải
Cấp độ Bí Ngân sẽ ảnh hưởng đến thông số cộng thêm.
Xích Thố Khải có thể kiếm được thông qua tiêu diệt Hài Cốt Kỵ Sĩ (120).

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 6
Để vào Cổ Mộ người chơi cần Bùa Hộ Thân Cổ Mộ. Có thể kiếm được vật phẩm này thông qua Tàng Bảo Đồ, Rương Thần Bí.
huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 7
Địa điểm Cổ Mộ: Khu Trung Lập – Hoàng Thành [95,27]

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 9
Tiến hành nói chuyện với NPC Thủ Hộ Cổ Mộ và chọn Cổ Mộ 3.
Điều kiện để vào Cổ Mộ:
Đạt cấp 120
Cần 10 Bùa Hộ Thân Cổ Mộ
Khung giờ có thể vào: 12:30 đến 13:30 và 18:30 đến 19:30

huong-dan-che-tao-ngua-xich-tho-trong-chinh-do-1-mobile 10

Trên đây Blog Download game Android đã hướng dẫn các bạn cách tạo ngựa xích thố trong game Chinh Đồ 1 Mobile, mời các bạn tham khảo và thực hiện thành công nhé.